TRAWCZYŃSKI

 Nazwisko Trawczyński uznaje się za formę pochodną od wyrazu trawa, które oznaczało: 1. odmianę ostrzycy trzcinowatej, 2. przenośnie roślinność zieloną, 3. wszelką roślinę drobną i dziką, por. też trawca = trawiciel  ‘ten, co trawi, pożera, niszczyciel’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 616, . tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 101. Potencjalną podstawę nazwiska stanowi też nazwa miejscowa Trawice, odnotowana na terenie byłego powiatu kościerskiego, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/447 Rozprzestrzenienie terytorialne nosicieli nazwiska przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Trawczy%C5%84ski