TRENTALSKI

 

Nazwisko Trentalski ma aż trzy „podejrzane” źródła: 1. rzeczownik tręt = truteń, 2. czasownik trętwieć = drętwieć, 3. nazwę miejscową Trent, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 1028, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/.