TYMRAKIEWICZ

Podstawę nazwiska Tymrakiewicz mogła stanowić jedna z form pochodnych od imienia Tymoteusz, oznaczającego pierwotnie ‘czciciel Boga’, imiona tego typu „bardzo odpowiadały chrześcijanom, dla których bojaźń Boża, łac. timor Dei, to jeden z darów Ducha Świętego” (cyt. z E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000, s. 416).