WIERZCHOŃ

Nazwisko Wierzchoń i nazwa miejscowości Wierzchoń są połączone etymologicznie, tzn. Wierzchoniów pochodzi od Wierzchoń. Obie nazwy pochodzą zaś od nazwy osobowej Wierzch. W jej przypadku możliwych źródeł jest kilka: 1. rzeczownik wierzch, czyli m.in.: a) miejsce przeciwne spodowi, strona wierzchnia, b) strona zewnętrzna, c) pokrywa, wieko, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, 2. imiona złożone zawierające człon Wierzch, np. Wierzchosław, t. VII, s. 588-589, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 678. Pochodzenie od imienia wydaje się najbardziej prawdopodobne.