WITOWSKI

Nazwa osobowa Witowski została odnotowana już w 1400 roku, za jej potencjalne podstawy uznaje się nazwy miejscowe: Witowo, Witów, Witowice, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 688. O powyższych nazwach miejscowych zob. tu: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/679 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/680 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/675 http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/676http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/677http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/678http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/679Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 753)wymienia m.in.: Witowskich herbu Brochwicz II, herbu Jasieńczyk, herbu Junosza, vel Grochowalski herbu Nałęcz, vel Witkowski herbu Sternberg.