WOJCIESZAK

Nazwisko Wojcieszak pochodzi od imienia Wojciech. Imię Wojciech jest pochodzenia słowiańskiego i „powstało jako złożenie elementów Woj- ‘woj, wojownik’ oraz –ciech (taki sam jak w wyrazach cieszyć (się), uciecha, pociecha), zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 286. Nazwisko Wojcieszak odnotowano już w 1666 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 693.