WOLNOWSKI

Nazwisko Wolnowski to przypuszczalnie nazwa odmiejscowa, której podstawę mogła stanowić nazwa Wolna (powiat augustowski, nowogródzki, aleksandrowski), Wolne (powiat nieszawski, bohoduchowski), zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, s. 856, lub tym podobna, zawierająca człon Woln-.