ZAPAŁOWSKI

Nazwisko pochodzi prawdopodobnie od nazwy miejscowej Zapałów, „wieś, powiar cieszanowski”, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 397. Można je też wywodzić od rzeczownika zapał, czyli: 1. zapalanie się, ogień, pożar, 2. zapały = błędne ogniki, 3. przenośnie uniesienie, namiętność, szał, entuzjazm, żarliwość, 4. ofiara palona na ołtarzu, ofiara całopalna, 5. pocisk ognisty, kula ognista, 6. podnieta, pobudka, bodziec, 7. Płótno czerwone na wsypy do pościeli lub zapałać: 1. zacząć pałać, wybuchnąć, zająć się płomieniem, rozgorzeć, 2. zagrzewać, zachęcać, por. też zapalić/zapalać: 1. rozniecić ogień, rozpalić, podpalić, 2. dać ogniowi zająć, 3. do czego = zachęcić gorąco, pobudzić, 4. rozognić się, spąsowieć, 5. wpaść w zapał, unieść się, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 202-204.