ZAWITNIEWICZ

Nazwisko można wywodzić od czasownika zawitać, czyli: 1. przybyć, zjawić się, 2. zawijać, zaplatać, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 351. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 777) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – „Zawitniewicz herbu Jastrzębiec, 1600 r., Litwa”. Dziękuję Panu Dymitrowi Palczewskiemu, który przeprowadził szczegółowe badania etymologiczne i zwrócił uwagę na inne, bardziej prawdopodobne podstawy: zawitny i zawitoń, szczegóły znajdują się tutaj: https://palczewski.home.blog/zawitniewicz-origin-and-meaning/