ZOLICH

Zolich pochodzi od staropolskiego zolić 1. ‘ługować’, czyli moczyć, gotować w ługu’, por. zoła/żoła ‘łużyny, popiół z ługu’, 2. plamić, brudzić, 3. spieszyć z robotą, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 746, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 596.